Elizabeth hurley dating list

elizabeth hurley dating list

falling in love with someone too fast

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde